Regulamin – Carmas

Umowa na wynajem samochodu zostaje zawarta na podstawie złożenia zamówienia przez klienta za pośrednictwem formularza internetowego
znajdującego się na naszej stronie www.carmas.pl, telefonicznie lub mailowo oraz akceptacji złożonego zamówienia przez wynajmującego.

Po złożeniu przez klienta w wyżej wymieniony sposób zamówienia wynajmujący w ciągu 5 godzin zobowiązuje się do przesłania klientowi na
wskazany przez niego adres e-mail lub faks, oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji złożonego zamówienia. Warunkiem przyjęcia rezerwacji
jest dokonanie wpłaty przez klienta na poczet czynszu wynajmu samochodu w kwocie wskazanej za pośrednictwem strony internetowej wynajmującego,
kartą kredytową, za pomocą platformy płatniczej PayU lub gotówką siedzibie firmy.

Jeśli klient chce wpłacić kwotę na poczet czynszu wynajmu samochodu w inny sposób niż wymieniony powyżej, wypełnienie i przesłanie
formularza internetowego uznaje się za ofertę wstępną, a dopiero po uregulowaniu przez klienta płatności na rachunek bankowy wynajmującego
podany na stronie internetowej uznaje się, jako całkowite złożenie zamówienia. W takiej sytuacji wynajmujący zobowiązuje się po otrzymaniu
wpłaty na swój rachunek bankowy niezwłocznie poinformować klienta o akceptacji lub braku akceptacji złożonego zamówienia na wskazany przez
klienta adres e-mail lub faks.

W przypadku, gdy nie będzie możliwości dostarczenia przez wynajmującego samochodu w klasie wybranej przez klienta, wynajmujący zobowiązuje
się wynająć samochód w klasie wyższej przy zachowaniu takiej samej stawki jak za samochód, na który zostało złożone zamówienie. Klient ma
prawo odstąpić od umowy, jeśli nie zgadza się na zamianę i wynajęcie samochodu klasy wyższej w terminie 7 dni od momentu uzyskania informacji
o braku możliwości wynajęcia zamówionego pojazdu. W przypadku, gdy wynajmujący nie może zapewnić klientowi zamiany wybranego samochodu na
pojazd klasy wyższej ma prawo odstąpić od umowy i zobowiązuje się do zwrócenia klientowi opłaty rezerwacyjnej lub całości kwoty złożonej
na poczet czynszu wynajmu auta, którą klient poniósł przy składaniu zamówienia.

Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia przez wynajmującego jest:

– zaakceptowanie przez klienta obowiązujących warunków wynajmu samochodów i innych pojazdów oraz poprawne złożenie zamówienia poprzez
formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.carmas.pl wraz z podaniem wszystkich wymaganych danych

– złożenie zamówienia, co najmniej 24 godziny przed planowanym wynajęciem wybranego samochodu

– Uiszczenie płatności za rezerwację w formie przelewu, płatności online lub osobiście gotówką w siedzibie firmy

Jeżeli między dniem zawarcia umowy najmu a dniem odbioru samochodu jest więcej niż 10 dni różnicy to klient ma prawo odstąpić od umowy
w ciągu 10 dni od momentu jej zawarcia, a wynajmujący pojazd jest zobowiązany do zwrotu kwoty opłaty rezerwacyjnej lub pełnej kwoty na
poczet czynszu wynajmu wniesionej przez klienta w momencie składania zamówienia. Warunkiem jest tutaj złożenie przez klienta odpowiedniego
oświadczenia w biurze wynajmującego lub przesłanie go faksem, co najmniej na 2 godziny przed uzgodnioną datą wydania zamówionego pojazdu.
Po upływie 2 godzin klient może odstąpić od umowy jednak koszt opłaty rezerwacyjnej nie zostanie zwrócony.
Jeśli została wpłacona kwota wyższa niż wynosi opłata rezerwacyjna wynajmujący jest zobowiązany w ciągu 7 dni do zwrotu klientowi
wpłaconej kwoty, która przewyższa opłatę rezerwacyjną.

Call Now Button