Cookies policy

COOKIES POLICY

Portalen samler automatisk informasjon i «cookies».

«Cookies» -filer betyr at tekstfiler lagres i slutt-enheten.

Bruker av portalen. «Cookies» -filer. De er ment for bruk av Portal-sidene. De er lagret av selskapet på den endelige enheten til den besøkende på portalen, hvis nettleseren tillater det. Disse filene inneholder primært navnet på nettstedet ditt, ditt unike nummer, lagringsperioden på brukerens slutt enhet. Informasjonen som er innsamlet ved hjelp av «cookies», hjelper til med å justere tjenestene eller innholdet som Carmas Leie en bil til individuelle interesser og virkelige behov til Portal-brukerne. «Cookies» tillater utvikling av generell statistikk over besøk til eller via portalens innhold.

Nettstedet bruker økt eller vedvarende informasjonskapsler.

Session-informasjonskapsler fjernes fra minnet til brukerens terminal enhet etter slutten av nettlesersesjonen, etter at den er avslått eller etter at brukerens terminalen er slått av.

Vedvarende informasjonskapsler lagres i minnet til brukerens slutt-enhet og lagres der til de slettes eller utløper. Vedvarende og vedvarende informasjonskapsler samler ikke personlig eller konfidensiell informasjon fra brukerens sluttutstyr.

Portalen bruker også «cookies» fra portalen og ekstern.

«Cookies» fra Portal brukes til å vedlikeholde brukersesjon logget på portalen og dens godkjenning på hver side, som gjør at brukeren ikke trenger å skrive inn brukernavn og passord på hver side av portalen. Filer også brukes også til å revidere og publikum analyse og forskning, og særlig for å opprette anonym statistikk som bidrar til å identifisere hvordan du bruker bruker Portal, som gjør det mulig forbedring av sin struktur og innhold.

Innsamling av «cookies» forårsaker ingen fare for terminalene til Portal-brukerne. Spesielt gjennom disse filene er det ikke mulig for virus å angi sluttbrukernes enheter eller annen ondsinnet eller uønsket programvare. Brukere bør huske på muligheten for å begrense eller deaktivere tilgang til «cookies» for å avslutte enheter ved å konfigurere nettleseren tilsvarende. Men deaktivering eller begrensning av bruk av «cookies» kan føre til at noen av funksjonene til portalen er utilgjengelige eller kanskje ikke fungerer som de skal.

Hvis du ikke ønsker å «cookies» er lagret på enheten din, kan du alltids endre innstillingen nettleser på en slik måte å blokkere den enkelte eller alle nyhetstjenester til lagring eller til hver gang varsle deg når et nettsted ønsker å spare på Enheten har en slik fil.

Når som helst, kan du også slette «cookies» som allerede er lagret på enheten din.

Forvaltningen av «cookies» varierer avhengig av hvilken nettleser du bruker.

Brukeren kan endre innstillingene til populære nettlesere ved bruk av «cookies» ved hjelp av følgende anbefalinger:

  • Internet Explorer-nettleser
  • Mozilla Firefox nettleser
  • Chrome-nettleser

Hvis du ikke ønsker å «cookies» er lagret på enheten din, kan du alltids endre innstillingen nettleser på en slik måte å blokkere den enkelte eller alle nyhetstjenester til lagring eller til hver gang varsle deg når et nettsted ønsker å spare på Enheten har en slik fil.

Når som helst, kan du også slette «cookies» som allerede er lagret på enheten din.

 

Google Analytics

Vår nettside bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google Inc. Informasjonskapsler lagres på datamaskinen din, som lar deg analysere bruken av nettstedet ditt.

Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruken av nettstedet vårt, sendes vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Vi bruker tjenesten på vår nettside med aktivert IP-anonymitet. Dette betyr at på vår hjemmeside din IP-adresse vil bli forkortet på forhånd av Google i EUs medlemsstater, eller andre land i EØS-området, og derfor vil din IP-adresse være anonym. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen overføres til en Google-server i USA og forkortes der. I våre vegne vil Google bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter om aktiviteten på nettstedet og til å tilby andre tjenester knyttet til området og bruke Internett som nettstedet operatør.

IP-adressen hentet fra nettleseren din og brukt av Google Analytics, blir ikke brukt sammen med andre Google-data.

Innsamling av IP-adresser

Carmas Lei en bil kan samle brukerens IP-adresser. IP-adressen er nummeret tildelt sluttbrukeren til brukeren som kommer inn i portalen av Internett-leverandøren for å aktivere tilgang til Internett. I en betydelig andel av tilfellene, blir IP-adressen som er tildelt til sluttbrukeren enhet dynamisk, det vil si. Adressen kan endres hver gang modemet eller datamaskinen, og heller ikke er tilordnet denne enhet permanent.

Brukeren kan også ha en fast IP-adresse tildelt av Internett-leverandøren, som muliggjør nøyaktig identifisering av brukeren ved hjelp av portalen. IP-adressen kan brukes av selskapet for diagnose av tekniske problemer å kommunisere med en server Portal, etablering av statistiske analyser (f.eks. På den geografiske plasseringen av brukere ved hjelp av portalen), så vel som for å utvikle og forbedre funksjonaliteten til portalen, så vel som av sikkerhetsmessige årsaker, og den mulige identifisering av brukere som bryter rettighetene til tredjeparter eller bruker eksterne programmer som byr på IT-infrastrukturen til portalen.

Brukere som bruker portalen, forblir anonyme til de bestemmer seg ellers. Informasjonen i systemloggene (f.eks. IP-adresse) som følge av de generelle regler for tilkoblinger som er gjort på Internett, brukes av administratoren til tekniske formål knyttet til administrasjon av servere. I tillegg brukes IP-adresser til å samle generell, statistisk demografisk informasjon (f.eks. Om regionen der forbindelsen finner sted).

Samlingen av IP-adressen krever ikke identifikasjon av personen som IP-adressen tilhører Carmas Sp. z o.o.. Administratoren er ikke forpliktet til å lagre, innhente eller behandle tilleggsinformasjon for å identifisere personen til hvem IP-adressen er tildelt. Vær oppmerksom på at vi, basert på selve IP-adressen, ikke kan identifisere deg og få dine andre personopplysninger, unntatt når du registrerte deg i portalen og ga de andre dataene dine.

Endring av privatlivspolitikk

Personvernpolitikken kan endres, om hvilken Carmas Sp. z o.o. vil informere Brukere i forkant av 14 dager. For å fortsette å bruke portalen av brukeren, er det nødvendig å godta den nye personvernpolicyen.

Denne personvernpolitikken skal tre i kraft den 10/09/2018.

Denne personvernserklæringen er i samsvar med reguleringen av Europaparlamentet og Rådet (EU) 2016/679 av 27. april 2016. På beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og opphevelsen av direktiv 95/46 / EF ( generell databeskyttelsesregulering).

Call Now Button